ขอเชิญร่วมงาน เดินวิ่ง

กินลมชมปราสาทนครหลวงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ณ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น.

ปิดรับสมัคร

 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย : รุ่น 16-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 ปี, รุ่น 60-69 ปี, รุ่น 70 ปี ขึ้นไป หญิง : รุ่น 16-29 ปี, รุ่น 30-39 ปี, รุ่น 40-49 ปี, รุ่น 50-59 ปี, รุ่น 60 ปี ขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, รุ่น 16-39 ปี, รุ่น 40 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน

ารสมัคร

 • รับสมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ : ปิดรับสมัคร
  ชื่อบัญชี : 
  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • รหัสรับเสื้อจะได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสรับเสื้อ-เบอร์
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" ถนนผาปราบพาล   ตำบลนครหลวง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
- ได้รับเสื้อ 1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
- ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น (ชาย/หญิง) ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
- ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
- ได้รับเสื้อ 1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล
- ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น (ชาย/หญิง) ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
- ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 3 กิโลเมตร ได้รับเสื้อ 1 ตัว และเข้าเส้นชัยได้เหรียญรางวัล


วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563

- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อและBIB
วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
- เวลา 04.00 น. - ลงทะเบียนเพิ่มเติม
- เวลา 05.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 10 กิโลเมตร
- เวลา 06.15 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- เวลา 06.25 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 09.00 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
โทรศัพท์ : 097-9459787
สอบถามทั่วไป
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" โทรศัพท์ : 035-259201
ผอ.เจนวุฒิ บุญชูวงศ์ โทรศัพท์ : 090-9848714
เฟื่องวิทย์ ชูตินันทน์ โทรศัพท์ : 089-8015654
สำเริง กลั่นน้ำทิพย์ โทรศัพท์ : 092-2829784